A-kasser er også til selvstændige

førtidspension

A-kasser er også til selvstændige

Privatøkonomi

bz1

Det er vigtigt at være med i en a-kasse. I modsætning til de fleste andre EU lande, skal du i Danmark selv sørge for en arbejdsløsheds- og sygeforsikring. Hvis ikke du er forsikret i en a-kasse, kan du komme ud i nogle meget vanskelige situationer. Så er der nemlig kun kontanthjælp du kan få, når du mister dit job eller bliver syg.

Der er også meget stramme regler for hvem der overhovedet kan få kontanthjælp. Først skal du opbruge al din evt. formue, ned til de sidste 10.000 kroner. Det spiller ingen rolle om din formue er bundet i mursten, aktier, eller designerting. Du skal sælge ud af det, uanset hvad.

Og så bliver du også ramt af det såkaldte ”moderne kontanthjælpsloft”. Det sætter en uoverskridelig grænse for hvor meget du samlet kan få i offentlig forsørgelse. Glem altså alt om at få bolig- eller anden støtte hvis du ender på kontanthjælp.

forsikring

Den eneste sikring mod disse kalamiteter findes a-kassen.

A-kasser findes nu til (næsten) alle

A-kasse systemet kan godt ses som problematisk, idet det faktisk deler den arbejdende befolkning op i et A- og B hold. De på A-holdet er forsikret mod arbejdsløshed og tab af arbejdsevne, de andre må klare sig selv.

Men uanset hvad man måtte mene om det, det er det system vi har. Der er ingen store ændringer i sigte, så vi må gøre det bedste ud af situationen. Og det er helt klart at være med i en A-kasse.

Tidligere var a-kasserne ejet af og bundet til de store fagforeninger. Hvis du ville melde dig ind i en a-kasse krævede det medlemskab i den relevante fagforening.

Sådan er det heldigvis ikke længere. Nu kan alle, dvs. næsten alle, melde sig ind i en a-kasse. Der findes stadig a-kasser ejes af fagforeninger. Men der er også mange frie. Der findes nu også a-kasse til selvstændige.

Der findes begrænsninger og regler

At nu ”alle” kan være med i en a-kasse skal tages med nogle forbehold. A-kasser er ment for den arbejdende del af befolkningen. Du kan også være med som studerende, hvor der findes særlige regler.

Hvis du har nedsat arbejdsevne, kan det i nogle tilfælde ikke lade sig gøre. Er din arbejdsevne fx nedsat så meget at du er berettiget til fleksjob eller førtidspension, kan du slet ikke melde dig ind.

Men det er heller ikke nødvendigt. Din førtidspension eller fleksydelse vil jo bare fortsætte når du er syg.

Til selvstændige findes der nye regler så trådte i kraft i oktober 2018.

uheld

Her er de nye a-kasse regler for selvstændige

  1. ved blandet indkomst: som selvstændig fuldtidsforsikret er du dagpengeberettiget hvis du har haft en total indkomst på mindst 233.376 over de sidste 3 år. Der kan høst medregnes 19.448 kroner pr. måned. Skattemæssigt overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed bliver omregnet til månedlig indkomst. Det sker ved at indkomsten bliver divideret med antallet af måneder i virksomhedens regnskabsår.
  2. særlige indkomstkrav ved udelukkende indtægt fra selvstændigt erhverv: en borger kan også optjene ret til dagpenge udelukkende på baggrund af selvstændig virksomhed. Her gælder en 5 årig optjeningsperiode. Indtægten skal være mindst 233.376 indenfor tidsrammen med et minimums overskud på 50.000,- per år. Her gælder der ingen månedlige maksimumsbeløb.

Selv som senior, så længe du er i den erhvervsdygtige alder, kan det altid betale sig at være med i en a-kasse. Men selvfølgelig kun hvis du kan være på den gode side af reglerne.

Udgiv din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.